پایان نامه مهندسی نفت

مشاوره و آموزش پایان نامه مهندسی نفت در مقطع ارشد مهندسی نفت، زمینه ای زا مهندسی است که با اکتشاف، استخراج و تولید نفت سر و کار دارد. همچنین به طور فزاینده ای با تولید گاز طبیعی مواجه است. یک مهندس نفت (همچنین به عنوان یک مهندس گاز شناخته می شود) بهترین روش برای استخراج […]